Maj to miesiąc egzaminów maturalnych. W tym roku do matury przystąpiło około trzystu tysięcy uczniów ostatnich klas liceów oraz techników. Po raz pierwszy maturę zdawali absolwenci szkół podstawowych ośmioletnich, które powstały w wyniku reformy likwidującej gimnazja.

Nowa formuła matury 2023

Matura w tym roku przeprowadzona została w nowej formule. Po dwóch latach przerwy przywrócono część ustną egzaminu. W latach poprzednich z ustnych egzaminów zrezygnowano na skutek zagrożenia epidemicznego. W tym roku Matura ustna obowiązywała z dwóch przedmiotów. W przyszłości, od roku 2025, maturzyści będę mieć trzy ustne egzaminy.

4 maja uczniowie przystąpili do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. W kolejnych dniach pisali maturę podstawową z matematyki oraz z języka nowożytnego.

Ustne matury rozpoczęły się 10 maja i trwały do 23 maja. Terminy w poszczególnych szkołach różniły się, albowiem ich wyznaczanie jest kompetencją szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

Jawne i niejawne zadania na maturze ustnej

Nowa matura ustna z języka polskiego składała się z dwóch części. Do pierwszej z nich uczniowie mogli przygotować się doskonale, gdyż zagadnienia były znane i podane do wiadomości na dwa lata przed egzaminem. Wystarczyło więc solidnie opracować sobie podane zagadnienia, aby po wylosowaniu pytania oczarować komisję elokwencją i znajomością lektur obowiązkowych.

Więcej trudności przysporzyły pytania niejawne. Były to zagadnienia zawierające polecenie z czasownikiem „omów”. Maturzyści musieli omawiać podane zagadnienia w oparciu o rozmaite teksty kultury załączone do zadania. Tymi tekstami mogły być fragmenty utworów literackich, inne teksty językowe, reprodukcje obrazów czy zdjęcia obiektów.

Każdy zdający miał 15 minut na przygotowania odpowiedzi oraz 15 minut na wypowiedź w temacie i odpowiedzi na pytania zdawane przez członków komisji.

Czy każdy absolwent musi przystąpić do matury?

Matura i ukończenie szkoły ponadpodstawowej to fakty, które najczęściej idą ze sobą w parze. Jednak aby ukończyć szkołę średnią nie trzeba przystępować do matury – dowodem na osiągnięcie tego szczebla edukacji jest świadectwo szkolne. Z kolei zaświadczenie o zdaniu matury wydawane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną to dokument niezbędny dla tych, którzy planują studia na uczelni wyższej.

Comments are closed.